< MINA TJÄNSTER

Förändrings- och processledare

För att få människor att jobba mot ett gemensamt mål behövs tydlighet och en gemensam bild av hur verksamheten ska bedrivas. Jag har insett kraften i vad man kan åstadkomma när man tillsammans med en ledning eller chef lägger upp en process där man i samsyn med sina medarbetare utvecklar verksamheten.

I rollen som förändrings- och processledare kan jag bidra med:

  • Förändringsledning
  • Teamutveckling
  • Projektledning