KSH_ScribbleORIG

En ingenjör byggd på struktur,
affärsmässighet och galen kreativitet.

En resultat- och affärsdriven organisationskonsult specialiserad på ledarskaps- och utvecklingsfrågor. Det är den korta beskrivningen. Den långa beskrivningen börjar redan 1989.

Då tog jag min civilingenjörsexamen inom kemiteknik från KTH i Stockholm för att sedan fortsätta ut i arbetslivet och den svenska industrin. Inledningsvis i projektledarroller, senare i chefsbefattningar inom försäljning och HR.